Skip to main content

За Нас

Ние сме българска семейна фирма, която от над 15 години се занимава с производство на Преносими помещения (Модули). В процеса на работа сме подобрили собствената си конструкция, оптимизирали сме изолацията и външния изглед, а доволните клиенти и облекчения режим на поставяне ни прави безспорна изгодна алтернатива на лекото строителство. 

Специфичното при нас е, че Преносимите ни помещения пътуват напълно готови върху камион с кран, който е извънгабаритно превозно средство и трябва да има възможност да стигне непосредствено до мястото за монтаж, за да може да монтираме Модула.

За нас

Ние сме българска фирма, която от над 15 години се занимава с производство на Преносими помещения. В процеса на работа сме подобрили собствената си конструкция, оптимизирали сме изолацията и външния изглед, а доволните клиенти и облекчения режим на поставяне ни прави изгодна алтернатива на лекото строителство.